Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1672 (2012-2013)
Innlevert: 27.08.2013
Sendt: 27.08.2013
Besvart: 04.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva kan ministeren gjøre for å iverksette et strakstiltak i denne saken?

Begrunnelse

RV 111 fra Sarpsborg til Rudskogen i Rakkestad er åpnet for vogntog med 25 m (2525) lengde (17,3 km).
NLF ønsker å få åpnet resten av veien frem til Momarken (46 km), slik at de kommer inn på E-18 med disse vogntogene. Noe som vil gi dem en tids- og miljøbesparelse.
Hvis disse vogntogene skal til Stockholm må de i dag kjøre E-6 til Vinterbro (69,3 km) for å komme lovlig inn på E-18.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Dagens prøveordning med modulvogntog er allerede relativt omfattende. Det er nylig også besluttet å utvide en hovedstrekning, samt vurdere en videre utvidelse av denne hovedstrekningen for å få et sammenhengende modulvogntognett på E18 mellom Kristiansand og Oslo.
Prøveordningen med modulvogntog (25,25 m/inntil 60 tonn) skal løpe frem til 2017. Ordningen har som formål å skaffe erfaringer om konsekvenser bruken av modulvogntog har hatt, blant annet på vegslitasje og trafikksikkerhet og hvordan slike vogntog fungerer på norske veger. Statens vegvesen skal gjennomføre en midtveisevaluering av prøveordningen i 2014. Stadig nye hovedstrekninger vil endre grunnlaget for denne evalueringen.
Om nye hovedstrekninger skal inngå i ordningen vil Samferdselsdepartementet eventuelt vurdere etter at midtveisevalueringen er gjennomført.