Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1681 (2012-2013)
Innlevert: 28.08.2013
Sendt: 28.08.2013
Besvart: 05.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Vil statsråden ta nødvendige initiativ ovenfor helseforetaket for å sikre at lokalsykehuset i Volda fortsatt skal inneholde grunnleggende funksjoner som eksempelvis en fullverdig kirurgisk avdeling?

Begrunnelse

Regjeringen har gjennom sine 8 år i posisjon hevdet at ingen lokalsykehus skal legges ned. Likevel opplever vi at mange lokalsykehus får svekket sitt innhold gjennom endrede funksjonsdelinger som i stor grad sparker beina under det fagmiljøet som lokalsykehusene er avhengig av for å gi et adekvat tilbud.
De siste årene har vi sett en rekke slike eksempler, et av dem er sykehuset på Nordfjordeid. Etter endringen av tilbudet der er sykehuset i Volda nærmeste lokalsykehus for mange av innbyggerne i Nordfjord. Dette er en utfordring mange av Fremskrittspartiets representanter har tatt opp ved flere ulike anledninger. Etter mange år med slike prosesser også tilbudet ved Volda sykehus har vært vurdert mange ganger, kunne man nå forvente ro for fagmiljøene og en endelig status for lokalsykehuset.
De siste dagene har derimot en rekke lokale og regionale medier varslet om at Helse Møre og Romsdal HF på nytt vurderer endringer i tjenestetilbudet ved sykehuset i Volda. Denne gangen er det kirurgien som setter under press. Etter det jeg får opplyst av fagmiljøene rundt sykehuset dreier dette seg i første omgang om bløtdelskirurgien.
En fullverdig kirurgisk avdeling er en grunnleggende og nødvendig funksjon på et fullverdig lokalsykehus. Dessverre kan det se ut som om helseforetakene med aksept fra regjeringen fortsetter utarmingen av viktige lokalsykehusfunksjoner.
Til slutt står innbyggerne igjen med et betydelig dårligere akuttilbud.
Fremskrittspartiet har flere ganger tatt til ordet for å definere et minimumsinnhold i lokalsykehusene. Det ville hindret disse utmattende og ødeleggende salgene om grunnleggende lokalsykehusfunksjoner. Fremskrittspartiet vil ha slutt på tappingen av viktige funksjoner ved lokalsykehusene, nå er det på tide at regjeringen en gang for alle viser et tydelig standpunkt i disse sakene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Denne regjeringen velger å prioritere økte ressurser til Volda og andre sykehus i helseregionene foran store skattekutt. Det gir oss mulighet til å ha gode sykehustilbud i hele Norge.
Volda sykehus skal i følge Helse Midt-Norge fortsatt være et sterkt lokalsykehus med akuttfunksjoner. Jeg har ikke grunn til å tvile på dette.