Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1679 (2012-2013)
Innlevert: 03.09.2013
Sendt: 04.09.2013
Besvart: 10.09.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke internasjonale initiativ vil regjeringen ta for å styrke sikkerheten for de iranske flyktningene i Camp Ashraf og Camp Liberty i Irak for å unngå flere massakrer?

Begrunnelse

Det vises til en rekke tidligere spørsmål rundt sikkerheten til de iranske flyktningene i Camp Ashraf og Camp Liberty i Irak.
Den norske regjering som engasjerer seg i de fleste konflikter verden over viser stor grad av passivitet overfor den kompliserte og vanskelige situasjonen for de forsvarsløse flyktningene i leirene. Til tross for at Norge er en av de aller største bidragsytere til FN har man heller ikke innen denne organisasjonen brukt sin innflytelse nevneverdig for å bedre situasjonen.
Både Camp Ashraf og Camp Liberty har flere ganger blitt angrepet til tross for at både FN og irakiske myndigheter skulle sørge for sikkerhet i leiren. Mange er blitt drept og enda flere er såret i disse angrepene.
Klokken 8 lokal tid søndag morgen 1. september ble Camp Ashraf på nytt angrepet og foreløpige tall viser at 19 forsvarsløse flyktninger ble drept og over 50 ble såret.
Denne grufulle massakren føyer seg inn i en lang rekke lignende episoder verdenssamfunnet dessverre ikke bryr seg særlig om.
Det er mitt håp at både norske myndigheter og andre nå bruker sin innflytelse internasjonalt for å få slutt på disse grusomheter.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Hva gjelder sikkerheten for beboerne i Camp Liberty, viser jeg til svarene på dine skriftlige spørsmål nr.1505 (2012-2013), nr.1247 (2012-2013), nr.996 (2012-2013), nr. 801 (2012-2013), nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-2013), nr. 2022 (2011-2012) og til tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres svar på dine skriftlige spørsmål nr. 1393 (2011-2012) og 514 (2011-2012).
Sikkerhetssituasjonen i Irak, og spesielt i Bagdad, er fortsatt dårlig og har blitt klart forverret det siste året. I følge FN skal over 5000 mennesker ha mistet livet på grunn av væpnet vold i løpet av de siste seks månedene. Over 12 000 mennesker er meldt såret. Regjeringen tar sterk avstand fra angrep på sivile og er bekymret for den humanitære situasjonen og sikkerheten.
Umiddelbart etter at jeg mottok meldingen om at flere liv hadde gått tapt i sammenstøt i Camp Ashraf i Irak ga jeg uttrykk for at vold mot sivile er uakseptabelt. Jeg understreket irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet. Gjennom våre kanaler, blant annet FN-operasjonen UNAMI, søker vi større klarhet i hendelsesforløpet. Norge har gjentatte ganger uttrykt bekymring for situasjonen i Camp Ashraf og Camp Liberty og understreket at irakiske myndigheter har ansvar for leirene. Vi har bedt om at sikkerhetstiltak og medisinsk hjelp til de sårede må komme umiddelbart. Vi støtter FN i oppfordringen til irakiske myndigheter om å snarest igangsette en full undersøkelse av hva som faktisk har funnet sted.
Den 15. juni i år ble to mennesker drept i Camp Liberty etter et rakettangrep. Norge har fordømt dette angrepet, og vi har hele tiden understreket overfor irakiske myndigheter deres ansvar for sikkerheten i leiren. Det er så vidt vi kjenner til ikke meldt om alvorlige sammenstøt i Camp Liberty etter dette.