Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1696 (2012-2013)
Innlevert: 04.09.2013
Sendt: 04.09.2013
Besvart: 12.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva er årsaken til at veitrafikkloven ikke tillater en norsk statsborger med norsk førerkort og med permanent bostedsadresse i utlandet å kjøre personbil når personen besøker Norge, og vil statsråden sørge for å endre loven slik at norsk førerkort for norske statsborgere uten norsk bostedsadresse er gyldig?

Begrunnelse

I dag er det mange nordmenn med norsk statsborgerskap som har flyttet til utlandet og således meldt flytting til folkeregisteret. Mange av de som melder utflytting har norsk førerkort for personbil, men de kan ikke benytte dette førerkortet når de besøker Norge da veitrafikkloven definerer at man må være bosatt i Norge for at norsk førerkort skal være gyldig.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det medfører ikke riktighet at vegtrafikklovgivningen stiller krav om at man må være bosatt i Norge for at norsk førerkort skal være gyldig. Det er sålede ingen restriksjoner for en norsk statsborger bosatt i utlandet som har gyldig norsk førerkort, til å kjøre bil i Norge.
Det gjelder videre et generelt prinsipp om gjensidig anerkjennelse av førerkort utstedt i EU/EØS området, som innebærer at førerkort fra en EU/EØS stat er gyldig i samsvar med sitt innhold i andre EU/EØS stater. Krav om fast bopel blir først relevant i forbindelse med utstedelse, innbytte eller fornyelse av norsk førerkort. Da er det etter førerkortregelverket et krav om at vedkommende må ha hatt fast bopel i Norge de siste seks måneder eller kan dokumentere at oppholdet skal vare minst seks måneder.