Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1708 (2012-2013)
Innlevert: 12.09.2013
Sendt: 12.09.2013
Besvart: 19.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vi viser til det positive svaret på dokument 15:1664 (2012-2013) om godkjenning av T5 traktorer ved å ta i bruk kaldbremstest etter direktiv 76/432/EØF. De som nå henvender seg til Statens Vegvesen for registrering av T5 traktorene opplever at instansen ikke har fått beskjed fra Vegdirektoratet slik at de fortsatt ikke får registrert T5 traktorene.
Vil statsråden sørge for fortgang i saken slik at Vegdirektoratet gir godkjenningsinstansene snarlig beskjed om å ta i bruk direktiv 76/432/EØF?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg kan opplyse om at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om umiddelbart å sørge for at T5 traktorer som er utstyrt med våte bremser, godkjennes i henhold til kaldbremsetesten etter direktiv 76/432/EØF. Vegdirektoratet er i gang med å underrette godkjenningsinstansene om endret godkjenningsprosedyre, slik at disse traktorene nå skal kunne registreres.