Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1726 (2012-2013)
Innlevert: 30.09.2013
Sendt: 30.09.2013
Besvart: 09.10.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Meld. St. 28 (2010-2011) står det følgende under punkt 1.4.5 Muligheter i Nord:

"Operatører for nye, selvstendige utbygginger skal senest to år etter at feltet er satt i produksjon gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen."

Kan statsråden utdype hva som menes med "lokale ringvirkninger"?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Med lokale ringvirkninger menes de positive effekter aktiviteten til havs gir på land.