Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:26 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 28.10.2013
Besvart: 01.11.2013 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): På regjeringen.no kan vi lese at finansministeren ber Finanstilsynet "vurdere om retningslinjene praktiseres på en fleksibel måte slik at det blir tatt hensyn til boligkjøpernes betalingsevne". På Fremskrittspartiets hjemmeside skriver finansministeren "Selv sendte jeg et brev til Finanstilsynet i går hvor jeg ber om en fleksibel og fornuftig forvaltning av egenkapitalkravet til låntakere". Her går m.a.o. statsråden lenger, og utelater ordet "vurdere".
På hvilken måte er dette kommunisert til Finanstilsynet?

Begrunnelse

De borgerlige partiene gikk i valgkampen svært høyt på banen med et felles løfte om å redusere egenkapitalkravet for boliglån fra 15 til 10 pst. Dette løftet har de senere gått bort fra, med henvisning til at de ikke kan overprøve Finanstilsynets anbefaling, til tross for at Finansdepartementet sitter med alle fullmakter. I stedet loves det en mer fleksibel praktisering av kravet.
I rundskriv 29/2011(Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål) fra Finanstilsynet, står det:

"Ved avvik fra normene i punktene 2, 3, 6 og 7 må det enten foreligge en formell tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen eiendom, tilsagn om personlig sikkerhet for deler av lånet (kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering. Kriterier for forsvarlighetsvurderingen bør fastsettes av styret i den enkelte bank."

Bankene har med andre ord mulighet til å fravike kravet om 15 pst. egenkapital, også i dag, dersom det stilles tilstrekkelig tilleggssikkerhet.
Det er derfor vanskelig å se at finansministerens brev til Finanstilsynet om å vurdere fleksibiliteten i retningslinjene innebærer noen vesentlig endring. Statsråden går imidlertid lengre i uttalelser på Fremskrittspartiets hjemmeside og i sin landsstyretale 26.10.2013. I disse uttalelsene gir statsråden uttrykk for at hun har instruert Finanstilsynet om å innføre en mer fleksibel praksis, noe som er vesensforskjellig fra å be tilsynet om å vurdere om retningslinjene praktiseres på en fleksibel måte.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: