Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:35 (2013-2014)
Innlevert: 30.10.2013
Sendt: 30.10.2013
Besvart: 05.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stadig mer narkotika kastes inn i luftegården i Oslo fengsel. Bare i løpet av årets sommermåneder ble det registrert 27 pakker med narkotika som fant veien inn i fengselet. Ulike tiltak er vurdert, men foreløpig er det ikke fattet noen beslutning som kan minimere problemet.
Hva mener statsråden bør gjøres for å minske narkotikatilgangen til Oslo fengsel?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av å bekjempe rusbruk blant innsatte og å hindre at innsatte får tilgang til rusmidler under soning. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har opplyst at Oslo fengsel i økende grad har opplevd innkast av narkotika på fengselets områder, og at dette er belastende for anstaltens kontroll- og sikkerhetsarbeid.
Det er særlig når innsatte luftes at narkotika (for det meste hasj og marihuana) gjemt i eksempelvis tennisballer, snusbokser og kinderegg kastes inn i luftegårdene. Oslo fengsel har satt i verk en rekke tiltak for å hindre dette. Det foretas ekstra gjennomgang av telefonrutiner og lufterutiner for å hindre planlegging av innkast. Fengselet har patruljering på utsiden og innsiden av muren under lufting. I tillegg har fengselet kameradekning over områdene. Som en prøveordning har fengselet også bestilt nett som kan spennes over en luftegård.