Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:38 (2013-2014)
Innlevert: 31.10.2013
Sendt: 31.10.2013
Besvart: 08.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): SVTs «Uppdrag granskning» har nylig avslørt at privatskoler i Sverige siler ut det de mistenker er svake elever og velger elever med gode karakterer, selv om det er i strid med lovverket.
Kan kunnskapsministeren garantere at dette ikke vil skje når han gjennomfører regjeringsplattformens punkt om å åpne for private skoler i Norge?

Begrunnelse

Sverige har valgt en annen skolepolitisk kurs enn Norge. Mens den rød-grønne regjeringen gjennom «frysloven» i 2006 satte en stopp for nye private skoleplasser i Norge, har Sverige satset på flere private skoleplasser og såkalt «fritt skolevalg». I dag går om lag hver fjerde svenske elev på en privat videregående skole. Forskning viser at dette har økt forskjellene mellom skoler og elever i den svenske skolen, og styrket segregeringen. Uten at skoleresultatene har bedret seg. Det er også avslørt utbredt juks. Tidligere i år kunne Dagens Nyheter avsløre at private skoler er snillere med karakterene enn offentlige skoler. Nå har SVT avslørt at privatskoler i Sverige siler ut det de mistenker er svake elever og velger elever med gode karakterer, selv om det er i strid med lovverket. Da TV-kanalen utga seg for å være foreldre til henholdsvis en ambisiøs jente med toppkarakterer og en gutt med dårlige karakterer og tvilsom omgangskrets, viste det seg at en rekke privatskoler bare «hadde plass» til den ambisiøse toppeleven.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil vise til at privatskoleloven fastsetter at godkjente skoler skal ha hele landet som inntaksområde, og at de skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Loven fastsetter videre at alle godkjente skoler skal ha et inntaksreglement med regler om prioritering ut fra saklige hensyn. Det er dermed ikke tillatt å utestenge elever med den begrunnelse at skolen anser disse som ”svake elever”. Ved oversøkning har godkjente privatskoler på samme måte som offentlige skoler adgang til å prioritere inntaket på grunnlag av karakterer dersom dette følger av skolens inntaksreglement. Jeg vil også vise til at elever i godkjente privatskoler på samme måte som elever i offentlige skoler har rett til tilpasset opplæring, spesialundervisning mv. Loven har også klare bestemmelser om tilsyn og sanksjoner ved brudd på de krav om følger av loven.
Under det videre arbeidet med å gjennomføre regjeringserklæringens punkt om å åpne for flere friskoler, tar jeg ikke sikte på å endre bestemmelsen om at godkjente skoler skal ha hele landet som inntaksområde og at inntak av elever skal være ikke-diskriminerende og saklig begrunnet i skolens inntaksreglement.