Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:46 (2013-2014)
Innlevert: 01.11.2013
Sendt: 04.11.2013
Besvart: 14.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): I en årrekke har grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune jobbet med utarbeidelsen av en bypakke som løser de trafikale utfordringene i grenlandsregionen. I juni 2013 fattet kommunestyrene i Grenland og Telemark fylkesting de nødvendige vedtak for at saken skal kunne fremmes for Stortinget. Bypakke Grenland er planlagt finansiert med en tredeling mellom stat, kommune og brukerfinansiering (cirka 60 pst.). Prosjektene har en total ramme på 2,5 mrd. kr. Samferdselsministeren har uttalt at hans mål er å redusere bompengeandelen på "alle typer prosjekt".
Vil samferdselsministeren sørge for at bompengeandelen i Bypakke Grenland blir redusert?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune arbeider med å få på plass en bypakke i Grenlandsområdet. Etter at lokale myndigheter fattet vedtak om Bypakke Grenland i sommer, arbeides det nå med en bompengesøknad. Denne skal gjennomgås av Vegdirektoratet før saken oversendes Samferdselsdepartementet. Parallelt skal det også gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av beregnet trafikk gjennom bomstasjonene. Statsråden er derfor ikke inne i saken på det nåværende tidspunkt.
Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekter. Dersom representanten mener bompenger bør reduseres eller fjernes bør slike initiativ tas i Stortinget.
Regjeringen har ikke flertall i Stortinget alene, og slike forslag imøteses fra Arbeiderpartiet.