Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:50 (2013-2014)
Innlevert: 04.11.2013
Sendt: 04.11.2013
Besvart: 08.11.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I regjeringsplattformen heter at regjeringen vil tilpasse eierbegrensningen for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap.
Hva vil dette innebære for Medietilsynets oppgaver?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringens politiske plattform slår klart fast at vi vil gå inn for å overføre tilsynet med eier-konsentrasjon på medieområdet til Konkurransetilsynet. Vi mener at det er mye å vinne på å overføre disse oppgavene til et sterkt og profesjonelt fagmiljø som allerede forvalter liknende lovgivning. Selv om konkurranseloven og medieeierskapsloven har ulike formål, er det i dag betydelig overlapp mellom de to tilsynenes vurderinger av oppkjøp og sammenslåinger.
Forslaget vil nødvendigvis innebære at når ansvaret for loven overføres til Konkurransetilsynet vil Medietilsynet ikke lenger vil ha ansvar for dette saksfeltet.
Hvordan overføringen av ansvar nærmere skal gjennomføres, inkl. om medieeierskapsloven skal opprettholdes som et separat regelverk eller om hensynene til mediemangfold på en eller annen måte skal inkorporeres i konkurranseloven, må jeg få komme tilbake til. Jeg vil nå sette i gang en vurdering av dette, i dialog med bl.a. konkurransemyndighetene.