Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:75 (2013-2014)
Innlevert: 12.11.2013
Sendt: 12.11.2013
Besvart: 19.11.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Regjeringen har varslet at den vil trekke bokloven, og vil samtidig videreføre bokavtalen. Professor Tore Slaatta ved UIO hevder at EU og EØS ikke tillater et brudd på konkurransereglene, slik som en bokavtale gjør.
Vil statsråden sikre at saken om bok lov som er varslet til Stortinget, har en avklaring fra EU/EØS om hvorvidt en bokavtale er i strid med EU-retten eller ikke - og avvente fremleggelsen slik at Stortinget kan få ta en dokumentert beslutning på bok lov, bokavtale eller fripris?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt ny lov om omsetning av bøker. Loven gjelder omsetning av skjønnlitteratur, sakprosa og visse fagbøker og lærebøker. Sentralt i loven er en lovfesting av fast pris for nye bøker. I forskrift fastsettes regler for rabatt til sluttkunde, til bibliotek og ved kjøp av store volum. Skaffe- og leveringsplikten lovfestes også. Det opprettes en særskilt uavhengig klagenemnd.
Regjeringen har varslet sak til Stortinget for å oppheve loven. Den nåværende bokavtalen løper ut 2014, og det haster derfor med å få på plass et ny regulering av bokmarkedet. Regjeringen har signalisert at de ønsker å videreføre bokavtalen, men eksperter på EU-rett mener dette er vanskelig. Nettopp derfor har de fleste landene innen EU, som hadde en bokavtale innført bok lov. Hvis tilbakemeldingen fra EU/EØS er at man ikke kan fortsette bokavtalen, må saken som kommer til Stortinget ta stilling til bok lov eller fripris. Hvis man bare trekker saken, kan man risikere at man står uten bokavtale og uten bok lov, og ende opp med fripris - uten at Stortinget har fått vært med på en reell behandling av saken. Slik jeg har oppfattet det, er det heller ikke flertall for fripris i det sittende Storting.
Håper statsråden sikrer et best mulig behandlingsgrunnlag, og utsetter saken til slik dokumentasjon foreligger.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen vil reversere bokloven. Loven ble vedtatt i Stortinget 21. juni, men er ikke trådt i kraft. En oppheving av loven i seg selv vil ikke ha noen EØS-rettslige konsekvenser. Regjeringen har som mål å videreføre en fastprisordning for bokbransjen i form av en videreutviklet bransjeavtale. En adgang for forlag og bokhandlere til å avtale bindende videresalgspriser forutsetter at gjeldende unntak fra konkurranseloven revideres og forlenges. Forholdet til EU og EØS-retten vil bli grundig utredet. Jeg vil forsikre meg om at det endelige resultatet vil være kompatibelt med EØS-retten.