Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:79 (2013-2014)
Innlevert: 12.11.2013
Sendt: 13.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): I dag er nesten alle leger i skolehelsetjenesten kommunale fastleger.
Hvordan skal det informeres på de ulike skolene om at enkelte skoleleger reserverer seg for aborthenvisning, og vil helsesøstre gis samme adgang som fastleger til å reservere seg, eller vil den såkalte reservasjonsmuligheten kun gjelde fastleger?

Begrunnelse

I Stortinget opplyste Helseministeren:

"Skolehelsetjenesten er derfor i god stand til å gi god informasjon til jenter under 18 år om at de har muligheten til å oppsøke spesialisthelsetjenesten direkte, og at det ikke er et krav om å gå om fastlege. Dette kan være et tilbud som er viktig for unge kvinner å benytte seg av uavhengig av om fastlegen har reservert seg eller ikke."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Forslaget til reservasjonsordning som jeg nå arbeider med, og etter planen skal sende på høring over nyttår, skal bare gjelde fastleger. Høringsforslaget vil ikke omfatte andre grupper helsepersonell.
Noen unge kvinner ønsker å oppsøke skolehelsetjenesten fremfor fastlegen, ved uønsket graviditet. En del kommuner har lege tilknyttet skolehelsetjenesten. Noen av disse kan være fastleger og kan ha reservert seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd. Kommunen vil ha oversikt over hvilke leger som har reservert seg og vil således kunne informere de ansatte i skolehelsetjenesten om dette. Kommunene bør uansett vurdere om det er hensiktsmessig at en lege som har reservert seg arbeider i skolehelsetjenesten. Dette er spørsmål som jeg også håper høringsinstansene vil uttale seg om.
Dersom unge kvinner tar kontakt med skolehelsetjenesten på grunn av uønsket graviditet, kan imidlertid helsesøster samtale med kvinnene om deres situasjon og informere dem bl.a. om at de har mulighet til å oppsøke spesialisthelsetjenesten direkte uten henvisning fra en fastlege. Dette tror jeg vil kunne være et viktig tilbud til unge kvinner uavhengig av om deres fastlege har reservert seg eller ikke.