Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:95 (2013-2014)
Innlevert: 19.11.2013
Sendt: 19.11.2013
Besvart: 22.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan har kapasitetsutnyttelsen ved Politiets utlendingsinternat, Trandum, vært de siste 12 måneder?

Begrunnelse

Jeg ber om at svaret gis som ukesoversikt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet (POD) opplyser at det ikke er mulig å fremskaffe statistikk som viser kapasitetsutnyttelsen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, da politiets datasystemer ikke har støtte for dette i dag. I rapporteringen for 2. tertial 2013 opplyser POD at det totalt var 959 innsettelser, altså rundt åtte per døgn. 783 av disse ble ikke fremstilt for retten da de oppholdt seg der i kun kort tid. For de resterende 176 personene var gjennomsnittlig oppholdstid på 7,18 dager.
Det er planlagt å utvide statistikkverktøyet til utlendingsinternatet slik at denne funksjonaliteten er på plass i løpet av 1. kvartal 2014.