Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:96 (2013-2014)
Innlevert: 19.11.2013
Sendt: 20.11.2013
Besvart: 04.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Haugesund Lufthavn Karmøy har nettopp fått nytt skilt som er i tråd med Avinors nye grafiske profil. Nå opplever de at departementet skaper vanskeligheter gjennom et krav om å skifte navn til Karmøy Lufthamn.
Vil statsråden gripe inn her, slik at Haugesund Lufthavn Karmøy slipper å bruke mer tid og ressurser på saken?

Begrunnelse

Sak fra Haugesunds Avis den 18. november, der det fremkommer at tidligere denne måneden fikk lufthavnsjef Tore Lillenes opp et helt nytt skilt i tråd med den nye grafiske profilen til Avinor. Dette skiltet kan bli fjernet om ikke så lenge. I et brev fra Samferdselsdepartementet (SD) gjør de et poeng av at flyplassen er klassifisert hos Avinor som en «regional
lufthavn», og derfor må følge reglene for regionale statsorganer. Det betyr at målformen skal være flertallsformen for området. Hva som er flertallsformen i området er omdiskutert. Dessuten er dette et misbruk av Avinors ressurser og en form for fordyrende og problematisk byråkrati.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil sørge for at Samferdselsdepartementet gjør en ny vurdering vedrørende navneskifte for Haugesund lufthavn. Jeg mener at vi må unngå at det blir brukt store ressurser på unødvendig endring av skilting og/eller profilering på en lufthavn.
Det er kommunene selv som bestemmer hvilken målform som skal brukes i den enkelte kommune. Jeg kan i denne saken ikke se å ha mottatt noen henvendelser eller merket meg noen utspill fra noen omkringliggende kommune med ønske om å endre navnet på Haugesund lufthavn, ei heller er det et slikt ønske fra Avinor. Det tar jeg som et tegn på at kommunene i regionen er tilfreds med navnevalget på flyplassen, uavhengig av om den enkelte kommunen selv har valgt å ha nynorsk, bokmål eller ”nøytral” målform. Befolkningsmessig bor de fleste innbyggerne i nærområdet i kommuner som har valgt bokmål eller ”nøytral” målform.