Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:100 (2013-2014)
Innlevert: 19.11.2013
Sendt: 20.11.2013
Besvart: 26.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hva er det samlede gjennomsnittlige offentlige (statlig og kommunalt) bidrag til en småbarnsplass i barnehage, herunder kapitalkostnader?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I beregning av kostnader i barnehager skilles det mellom små og store barn, der små barn er definert som 0-2 år og store barn er definert som 3-6 år. Bakgrunnen for dette er blant annet pedagognormen som stiller strengere krav til antallet barn per pedagog for små barn enn for store barn.
Telemarkforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten ”Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014”. Undersøkelsen viser at sum kostnader til ordinær drift inkludert kapitalkostnader for en heltidsplass i kommunale barnehager i 2012 var kr. 218 529 kroner for små barn og kr. 121 405 kroner for store barn. Dersom kostnadene prisjusteres til 2014-nivå og en trekker fra foreldrebetalingen, blir gjennomsnittlig kostnad til ordinær drift inkludert kapitalkostnader for en heltidsplass i kommunale barnehage om lag kr. 207 000 for en småbarnsplass og kr. 103 900 for en storbarnsplass.