Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:103 (2013-2014)
Innlevert: 20.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hva vil samferdselsministeren gjøre for at tømmerindustrien ikke skal bli rammet av byråkratiske regler knyttet til tømmertransport?

Begrunnelse

I forrige uke ble det klart at Vegdirektoratet ikke ville tillate at vogntog tyngre enn 60 tonn skulle få tillatelse til å kjøre på fylkesveier. Dermed kan skognæringen gå glipp av store innsparinger. Ifølge Nationen regnet skognæringen med at 20 prosent av de samlede transportkostnadene for tømmer, flis og materialer skyldes strenge norske regler for vogntogstørrelse. Vegdirektoratets beslutning vil sørlig ramme de store skogfylkene Hedmark og Oppland, der mye av tømmeret må kjøres på fylkesveier før det kommer ut på riksveinettet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen anser skogsnæringen for å være en viktig næring. I møter med næringen nevner de transportkostnader som en av flere utfordringer som må løses for å sikre vekst i Norge.
Jeg oppfatter at spørsmålet først og fremst omhandler muligheten for å innføre vinteraksellast for tømmervogntog på frosne veger, i lys av et oppslag i Nationen 19.11.2013. Dette vil være et aktuelt tiltak for å øke totalvekten for tømmertransport på fylkesveger og kommunale veger (BkT8 veger).
Dagens regjering har som mål å forenkle lover og byråkratiske prosesser. Jeg er enig i at tømmerindustrien ikke skal rammes av byråkratiske regler, og vil jobbe for at unødvendige regler fjernes. I så måte har skogsnæringen nå fått gode allierte i en ny regjering.
Jeg har bedt om en uttalelse fra Vegdirektoratet om saken. De opplyser at
regelverket ikke er til hinder for å øke aksellast/totalvekt om vinteren, og at økt aksellast/totalvekt ved frossen veg, er noe aktuelle vegmyndigheter (fylkeskommune og kommune) kan fastsette. Dette er nå også presisert overfor regionvegkontorene i Statens vegvesen.
Før totalvekten kan økes til 60 tonn på frossen veg, må det imidlertid kontrolleres om bruene tåler den økte vekten. Dette vil ta noe tid, men det tas sikte på å få skrevet opp de viktigste vegene for slik vekt allerede fra begynnelsen av 2014.
Jeg viser ellers til at departementet følger opp det arbeidet Statens vegvesen gjør for å åpne for økt totalvekt for tømmertransporter på fylkesvegene i størst mulig grad. Det vises i denne forbindelse til min redegjørelse til stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal i svar på spørsmål nr. 90 til skriftlig besvarelse.