Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:108 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Peter Frølich (H)

Spørsmål

Peter Frølich (H): Åpner dagens lovverk for at vektere kan skrive ut bøter for nasking på samme måte som vektere kan skrive ut straffegebyr for å reise med kollektivtransport uten billett, eller vil det alternativt være mulig å gjøre opp naskeri-saker med forenklet forelegg som i vegtrafikkloven?

Begrunnelse

Næringslivet melder om stadig økende problem med nasking, og frustrasjon over at anmeldelser i saker med kjent gjerningsperson henlegges. Bakgrunnen for spørsmålet er derfor å undersøke om det finnes rom for å forenkle håndteringen av naskeri-saker hvor bevisspørsmålet er oversiktlig, og gjerningspersonen tas på fersk gjerning eller ellers er kjent.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dagens lovverk åpner ikke for at vektere kan skrive ut bøter for nasking på samme måte som de kan skrive ut straffegebyr for å reise med kollektivtransport uten billett. Ileggelse av bot for naskeri er en strafferettslig reaksjon, mens ileggelse av tilleggsgebyr for å reise med kollektivtransport uten gyldig billett er en administrativ sanksjon.
Jeg har stor forståelse for de utfordringer naskeri-saker skaper for næringslivet, og det er viktig at denne type lovbrudd, som alle andre, følges opp.
I NOU 2003: 15 Fra bot til bedring ble det foreslått å utvide ordningen med forenklet forelegg til også å omfatte naskerisaker. Forenklet forelegg skrives også ut av politiet, men vil kunne medføre enklere saksbehandling. Departementet arbeider med oppfølgingen av utredningen og jeg kommer tilbake til spørsmålet i denne sammenheng.