Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:119 (2013-2014)
Innlevert: 22.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): På hvilken måte ønsker kulturministeren å følge opp Høyres tidligere uttalelser om Arctic Race of Norway, og hvilken betydning kan dette få for en eventuelle fremtidig søknad fra Arctic Race?

Begrunnelse

14. desember 2013 fremmet Høyre og Fremskrittspartiet følgende forslag for Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan sykkelrittet Arctic Race of Norway kan realiseres.»

Høyres leder Erna Solberg uttalte 8.august at:

«Dette arrangementet hadde fortjent en garanti for utgiftene fra staten (…).»

(Viser til sak på Harstad Tidene 8.august i år).

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er riktig at Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget i fjor fremmet et forslag om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan sykkelrittet Arctic Race of Norway kunne bli realisert. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og ble blant annet nedstemt av representanten Henriksens eget parti.
Arctic Race of Norway ble realisert og gjennomført i august 2013. Sommerens arrangement var et fantastisk sykkelritt og et nytt ritt er terminfestet i midten av august neste år. Det er svært gledelig at entusiastiske arrangører har klart å skaffe finansiering som har gjort det mulig å gjennomføre dette arrangementet uten direkte statlig tilskudd.
Det gjennomføres årlig en rekke idrettsmesterskap og andre internasjonale idrettsbegivenheter i Norge, uten at disse mottar direkte statlig tilskudd. Det foreligger ingen søknad om tilskudd til rittet hos Kulturdepartementet. Etter hva jeg kjenner til har rittet gjennom sponsorer og tilskudd fra fylkeskommunene sikret finansieringen for de kommende årene.