Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:128 (2013-2014)
Innlevert: 26.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Dersom en legger H, Frp, KrF og V sin budsjettavtale med økt kontantstøtte, økt barnehagepris, og bevaring av skatteklasse 2 til grunn, når vil det være økonomisk lønnsomt for en av foreldrene å slutte og jobbe hvis de har barn i kontantstøttealder?

Begrunnelse

Ta gjerne utgangspunkt i at alternativet til kontantstøtte vil være fulltids barnehageplass.