Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:140 (2013-2014)
Innlevert: 28.11.2013
Sendt: 28.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil statsråden sørge for at det settes fullt trykk på arbeidet med KS 2, slik at bypakke i Fredrikstad kan komme til behandling i Stortinget så tidlig som overhode mulig på nyåret, og når kan saken forventes å komme til Stortinget?

Begrunnelse

Arbeidet med et mer effektivt og miljøvennlig veisystem i Fredrikstad har pågått i mange år. Planene er nå i sluttfasen og skal gjennom den såkalte KS 2, før saken kan oversendes departementet og legges fram for Stortinget til endelig vedtak.
Det er viktig at det settes sterkt trykk på framdriften i dette arbeidet, slik at bypakka kan komme til endelig behandling i Stortinget så raskt som overhode mulig, og arbeidet komme i gang. Ett av elementene i bypakka, ny bro fra sentrum til Kråkerøy er ferdig og i bruk. Dette har medført innkreving av bompenger på begge bruene til Kråkerøy. Det er viktig å komme i gang med utbyggingene av andre, sentrale elementer i bypakka for å få et bedre trafikkmønster, legge til rette for bedre kollektiv løsninger og mindre kødannelse i og rundt Fredrikstad sentrum.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har mottatt grunnlag for ekstern kvalitetssikring KS2 av Bypakke Nedre Glomma fra Vegdirektoratet. Departementet er i ferd med å gjennomgå materialet. Det er foreløpig ikke avklart når kvalitetssikringen kan igangsettes.
Fremlegg av en eventuell stortingsproposisjon om en Bypakke Nedre Glomma vil forutsette gjennomført KS2 av prosjektet. Det er for tidlig å angi tidspunkt for en eventuell stortingsproposisjon om en Bypakke Nedre Glomma.