Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:141 (2013-2014)
Innlevert: 28.11.2013
Sendt: 28.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I Aftenposten 28.11.13 kan vi lese at Frp vil nærmere dansk asylnivå. Bakgrunnen for dette er at Norge i fjor ga opphold til 123 asylsøkere per 100 000 innbyggere, som er mer enn tre ganger de tilsvarende tallene for Danmark.
Når mener justisministeren at Norge vil være på dansk nivå, og hvilke nye grep vil han ta for oppnå dette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er en rekke tiltak som skal bidra til en strengere og mer rettferdig asylpolitikk. Regjeringen arbeider med å få til en gjennomføringsavtale med KrF og Venstre for å sikre dette. Samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og V er allerede offentlig kjent.
Dette er et svært viktig og prioritert område for regjeringen.

1 vedlegg til svar.