Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:153 (2013-2014)
Innlevert: 02.12.2013
Sendt: 03.12.2013
Besvart: 09.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil Regjeringen gjøre for å finne Nordahl Griegs grav?

Begrunnelse

Dagbladet melder 1. desember at Nordahl Griegs grav etter all sannsynlighet befinner seg på den britiske æreskirkegården i Heerstrasse i Berlin. 70 år etter at Grieg omkom under et bombetokt over Berlin er spørsmålet om hvor han ble gravlagt fortsatt noe som opptar mange nordmenn. Grieg var et symbol for motstandskampen i Norge, og er også en betydelig skikkelse i norsk litteraturhistorie. Etter 22. juli 2011 har hans diktning fått fornyet relevans for mange i det moderne Norge. Det vil derfor være av stor betydning å få fastslått hvor Griegs grav befinner seg. Da vil det enten være mulig å gi ham en grav hjemme i Norge, eller bidra til at det etableres et minnesmerke ved hans grav i Berlin. Ifølge Dagbladet kan de avgjørende dokumentene for å få klarhet i dette spørsmålet befinne seg i britiske arkiver, og det vil derfor være nødvendig med et engasjement fra norske myndigheter for å få slått fast hvor Nordahl Griegs grav befinner seg.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Nordahl Grieg skulle i henhold til den tyske gravprotokollen være gravlagt på Döberitz krigskirkegård i felt I, rekke 5, grav nr. 15 ved siden av tre av flyets besetning, som skulle ligge i samme felt og rekke, i gravene 16, 17 og 18. Etter krigen gjennomførte Den britiske krigsgravkommisjonen en grundig undersøkelse av Döberitz krigskirkegård. Den gangen ble verken Nordahl Grieg eller de tre av flybesetningen som angivelig skulle ligge i gravene ved siden av, funnet. Derimot ble de øvrige fire av flybesetningen – tre australiere og en brite – funnet på andre deler av denne kirkegården. Disse fire ble flyttet til den britiske krigskirkegården Heerstrasse i Berlin.
I tillegg til det arbeidet som ble utført av Den britiske krigsgravkommisjonen, reiste Den norske krigsgravkommisjonen i flere år etter krigen rundt i Europa på leting etter norske falne. Det ble også søkt etter Nordahl Griegs grav. Selv med fyldige opplysninger om Döberitz krigskirkegård, og åpning av et større antall graver, ble Nordahl Griegs grav heller ikke funnet i forbindelse med dette arbeidet.
Nye opplysninger om Nordahl Griegs grav er interessante, og jeg vil vurdere hva som eventuelt kan gjøres fra norsk side. Jeg vil ta de aktuelle kontakter snarest.