Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:181 (2013-2014)
Innlevert: 06.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 13.12.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I Prop. 1 S Tillegg 1 foreslår regjeringen å øke statens andel av vikarutgiftene fra 50 % til 75 % for matte og naturfag, og 50 % til 60 % for øvrige fag.
Dersom økningen hadde blitt gitt likt til alle fag, hva ville statens andel vært da, gitt samme antall lærere på videreutdanning?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet bidrar Regjeringen til videreutdanning for lærere i prioriterte fag. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslår Regjeringen å øke satsene for dekning av vikarutgiftene til skoleeier til 75 prosent i matematikk og naturfag. I øvrige fag økes satsen for dekning av vikarutgifter til 60 prosent.
Representanten Fylkesnes spør om hva statens andel ville vært dersom økningen hadde blitt gitt likt til alle fag. Jeg forstår spørsmålet slik at spørsmålet gjelder hvilken andel i prosent vi ville fått om det bevilgede beløp hadde blitt fordelt likt mellom alle fag uten prioritering av matematikk og naturfag.
I budsjettet er det lagt til grunn at om lag 1550 plasser gis til andre prioriterte fag og 200 til regning som grunnleggende ferdighet, dvs. 1750 plasser med 60 prosent dekning av vikarkostnader. I matematikk er det lagt til grunn at 300 gjeldende plasser og 550 nye plasser, dvs. 850 plasser får 75 prosent dekning av vikarkostnadene.
Dersom bevilgningen hadde blitt fordelt likt mellom alle disse fagene, ville statens andel til vikardekning i prosent blitt tilnærmet 65 prosent.