Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:202 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 19.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil kulturministeren i samråd med Riksarkivet på nytt vurdere mulighetene for arkivplassering på Åker Gård, vurdere billigere løsninger og på denne måten lete etter en politisk løsning slik at vi kan få realisert arkivplassering på Åker Gård, og hvilken alternativ bruk av kulturminnet Åker Gård ser Kulturministeren for seg?

Begrunnelse

Statsbygg utarbeidet i 2013 en mulighetsstudie for plassering av arkiv (Statsarkivet og Interkommunalt arkiv IKA Øst) på kulturminnet Åker Gård. I Hamar Arbeiderblad 11.12.2013 kan vi lese at Riksarkivet etter drøftelser med Kulturdepartementet skrinlegger planene om arkiv grunnet for høye kostnader. Statsarkivaren beklager i samme oppslag denne beslutningen. Deler av bygningene og arealet knyttet til Åker Gård er fredet og vernet, og bruksmulighetene er derfor begrenset.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Åker gård forvaltes av Statsbygg. Eiendommen består av 11 bygninger. Åker gård inngår i Landsverneplanen for Forsvaret, og fem av bygningene er vedtaksfredet. I et møte med departementet 5. november i år orienterte Arkivverket om et tilbud fra Statsbygg om leie av lokaler på Åker gård for Statsarkivet i Hamar. I dag leier Statsarkivet i Hamar lokaler av en privat utleier. Arkivverket kan inngå nye leieavtaler for statsarkivene dersom utgiftene kan dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå. I møtet ble det klart at den anslåtte leieprisen fra Statsbygg ikke kan dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå. Arkivverket må derfor vurdere alternative leietilbud fra Statsbygg og private utleiere. Gjennom sitt forvaltningsansvar vurderer Statsbygg bruksområder for Åker gård. Dette ligger utenfor Kulturdepartementets ansvarsområde.