Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:211 (2013-2014)
Innlevert: 16.12.2013
Sendt: 16.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Justisminister Anders Anundsen sier i en kronikk på nrk.no 12.12.13 at «allerede nå kan det se ut til at verden har oppfattet at det er skjedd endringer, for asyltilstrømningen i Norge har gått ned siden regjeringsskiftet».
Betyr dette at regjeringen har nye anslag for asylankomster i 2014?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Prognoser for asylankomster for inneværende og påfølgende år fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet fire ganger i året. Asylprognoser fastsettes primært for å kunne ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å beslutte budsjettstørrelsene på enkelte poster i statsbudsjettet. Prognosene justeres derfor mot de fire årlige budsjettkonferansene.
I oktober ble prognosen for asylankomster til Norge i 2014 satt til 14 000. Prognosen var basert på asylstatistikk pr. 31. august 2013. Fra september er antall asylankomster redusert, også når man tar høyde for vanlige sesongvariasjoner. Dette kan være en faktor som påvirker prognosen for asylankomster i 2014 når den skal fastsettes neste gang i forbindelse med marskonferansen i 2014.