Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:229 (2013-2014)
Innlevert: 19.12.2013
Sendt: 20.12.2013
Besvart: 06.01.2014 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Kan statsråden forsikre om at semiprofesjonelle kor og ensembler på vokalfeltet fortsatt skal kunne søke ensemblestøtteordningen og musikerstøtteordningen, og at det er Kulturrådets oppgave også å ha ansvaret for den kunstneriske kvalitetsvurderingen på de semiprofesjonelle korene?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norsk kulturråd forvalter flere ulike støtteordninger som kor kan søke støtte fra. Dette gjelder i første rekke ensemblestøtteordningen, musikerordningen og kirkemusikkordningen.
Alle typer kor, herunder semiprofesjonelle kor og ensembler, kan søke midler fra disse ordningene. De forskjellige ordningene har ulike tildelingskriterier, men felles for dem er at det stilles krav til profesjonalitet og kvalitet. Når Norsk kulturråd mottar søknad om tilskudd fra kor og vokalensembler vil derfor profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet være en del av vurderingen og grunnlaget for om søknaden innvilges.