Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:235 (2013-2014)
Innlevert: 03.01.2014
Sendt: 03.01.2014
Besvart: 13.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Arbeid i Norge skal foregå til norsk lønn og under skikkelige forhold. Situasjonen i norske havner er først og fremst et forhold mellom partene i arbeidslivet, men kan også bli et spørsmål for politiske myndigheter dersom situasjonen fører til at norske forpliktelser etter ILO-konvensjonen om havnearbeidere utfordres eller brytes.
Hvordan vil statsråden sikre at norske forpliktelser etter ILO-konvensjon 137 ikke utfordres eller brytes?

Begrunnelse

Tradisjonelt var havnearbeidet rent lausarbeid der folk ikke hadde noen forutsigbarhet og trygghet for lønn. Arbeiderne stod regelrett med lua i hånden mens de måtte be om arbeid dag for dag. ILO-konvensjon 137 om havnearbeidere kom på plass for å rydde opp i disse avmaktsforholdene for denne viktige gruppen arbeidere.
Konvensjonen slår klart fast at det skal jobbes for så fast arbeid som mulig for havnearbeidere, og at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett til det arbeidet som finnes. Et liv i lausarbeid er uverdig, gir utrygghet for arbeidere og familiene deres og burde vært en tilbakelagt kapittel i norsk arbeiderhistorie.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Norge har ratifisert ILO-konvensjon 137 om havnearbeid og er forpliktet etter denne. ILO etterspør og mottar jevnlig rapporter om Norges etterlevelse av konvensjonen. Arbeidslivets parter har i dag en avtale om organisering av havnearbeidet som tilfredsstiller de krav som følger av konvensjonen. Skulle det bli endringer i denne organiseringen vil myndighetene måtte vurdere hvordan konvensjonens forpliktelser skal oppfylles også i fremtiden.