Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:239 (2013-2014)
Innlevert: 07.01.2014
Sendt: 07.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden bidra til å sikre rekrutteringen til dommerembetene i Høyesterett?

Begrunnelse

Høyesterett er Norges øverste domstol. Det er svært viktig at det rekrutteres blant landets fremste jurister til embetene som dommere i Høyesterett.
Den senere tiden har det ved flere tilfeller vært få eller ingen søkere ved utlysning av ledige dommerembeter i Høyesterett. Dette er bekymringsfullt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som justis- og beredskapsminister er jeg meget opptatt av at landets øverste domstol har gode forutsetninger for å rekruttere landets dyktigste jurister. Jeg tar det derfor alvorlig at det den siste tiden har vært få søkere til vår øverste domstol, og jeg har hatt dialog med Høyesterettsjustitiarius om dette.
Det er i første rekke Høyesterett selv, innstillingsrådet for dommere og Domstoladministrasjonen som må foreslå tiltak for å øke søkermassen til Høyesterett. Jeg vil arbeide for å legge forholdene til rette for at det skal bli flere som søker seg til nasjonens viktigste dommerembeder.
Det er i den sammenheng naturlig at en ser både på de økonomiske rammevilkårene for dommere i Høyesterett, som ligger til Stortinget, og på forhold rundt søkeprosessen, samt arbeidsvilkårene i Høyesterett.