Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:250 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 22.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I dagens moderne samfunn er det stort sett mulig å bruke bank-id og Altinn ved henvendelser til det offentlige, men hvis man trenger nytt førerkort må man personlig oppsøke politi eller trafikkstasjon for å få midlertid kjøretillatelse, og deretter få tilsendt nytt førerkort.
Vil statsråden gjennomgå prosessen med å få utstedt nye førerkort, med tanke på effektivisering og forenkling for bilistene?

Begrunnelse

Hvis man i dag mister/roter bort sitt førerkort, må man i henhold til gjeldende regelverk personlig oppsøke politi eller trafikkstasjon for å melde fra om at man ikke har førerkortet, for så å få midlertidig kjøretillatelse. Deretter må man igjen oppsøke trafikkstasjonen etter 1 måneds "leteperiode", før det blir tatt bilde og utstedt duplikat, før nytt førerkort blir tilsendt i posten.
De som da ikke har en fleksibel arbeidssituasjon, kanskje kombinert med lang reisevei til nærmeste trafikkstasjon, trenger da altså å ta fri helt eller delvis fra jobb i opptil 2 dager for å kunne få utstedt nytt førerkort.
Også ved navneendring, som ved ekteskapsinngåelse, stjålet førerkort eller om man oppgraderer førerkortet til å omfatte flere klasser, må man fysisk oppsøke en trafikkstasjon for å få utstedt nytt førerkort.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen er i ferd med å skifte ut sine gamle datasystem på førerkortsiden. Utskiftingen er en del av Autosys-prosjektet, hvor erstatning av eksisterende førerkortsystemer etter planen vil bli ferdigstilt høsten 2014.
Med utgangspunkt i de nye systemene vil det på sikt være teknisk mulig å etablere nye løsninger overfor brukerne og andre etater, som det ikke tidligere har vært mulig å tilby. Det være seg nettbaserte tjenester gjennom Altinn eller varslingstjenester via SMS. Foruten å gi bedre service til brukerne, vil slike tjenester også være et ledd i effektiviseringsprosessen som Statens vegvesen er inne i.
Det er imidlertid ikke slik at alle førerkorttjenester er egnet for betjening over nettet. Ettersom førerkortet inneholder navn, personnummer og bilde, blir det brukt som identitetsdokument. Det setter krav til Statens vegvesen når det gjelder korrekt identitetskontroll. Der etaten har behov for identifikasjon av førerkortinnehaveren, nytt bilde eller kontroll ved teoretisk og praktiske førerprøver, vil slike tjenester inntil videre fortsatt måtte betjenes gjennom fysisk oppmøte. I tråd med den teknologiske utviklingen vil man imidlertid fortløpende vurdere de praktiske rutinene for førerkortutstedelse i lys av utvikling av tilstrekkelig sikre tekniske løsninger for blant annet elektronisk signering og identifisering.