Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:252 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 23.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Er det aktuelt for regjeringen å ta opp KS1 Jæren til ny behandling?

Begrunnelse

Den forrige regjeringen behandlet KS1 Jæren og gikk inn for det såkalte busway-alternativet. Lokalt har representanter fra enkelte partier varslet omkamp for å omgjøre vedtaket som både fylkesting og regjering var enige om. Flere av ordførerne i kommuner som opprinnelig ønsket bybane har signalisert at man forholder seg til vedtaket som nå er gjort.
For å sikre raskest mulig fremdrift i utbyggingen av kollektivsystemet på Nord-Jæren er det viktig at det ikke skapes usikkerhet om valg av løsning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har ikke lagt opp til omkamp knyttet til spørsmålet om utvikling av transportsystemet på Jæren. Derimot har den politiske plattformen til dagens regjering gjort en svært viktig avklaring rundt statlig delfinansiering av store infrastrukturprosjekt for kollektivtrafikk. En slik sak vil selvsagt bli fremmet for Stortinget for beslutning. Dette har vært nødvendig for å bidra til god fremdrift i mange prosjekter. Vi har raskt etablert en god dialog med Jærkommunene og Rogaland fylkeskommune om utvikling av kollektivtrafikken i regionen. Et slikt konstruktivt samarbeid er et viktig grunnlag for å lykkes i prosjektet.