Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:256 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 17.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Staten har inngått avtale med hurtigruten om gods- og persontrafikk langs norskekysten. Den 9.januar kan vi lese i Finmarken at hurtigruten har droppet anløp til Mehamn med begrunnelse i for dårlig sikkerhet.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at Mehamn ikke blir uten hurtigruteanløp i de neste åtte månedene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gjeldende avtale for kystruten Bergen – Kirkenes mellom Hurtigruten ASA og staten gjelder for perioden 2012 – 2019. Gjennom denne avtalen er Hurtigruten ASA forpliktet til å utføre daglige, helårlige og gjennomgående seilinger mellom Bergen og Kirkenes tur-retur med anløp av 32 mellomliggende angitte anløpssteder både på nord- og sør- gående seilinger. Unntaket er Vadsø der anløp bare kreves på nordgående.
Etter det Samferdselsdepartementet kjenner til, har Hurtigruten ASA nettopp varslet Gamvik-Norkyn havn KF om at selskapet av sikkerhetsmessige grunner ikke lenger finner det forsvarlig å anløpe Mehamn inntil kaiforholdene er utbedret.
Anløp av Mehamn både på sør- og nordgående rute inngår som nevnt i gjeldende avtale staten har med Hurtigruten ASA. Det er likevel slik at kapteinen har det operative ansvaret for fartøyets sikkerhet. I denne vurderingen inngår og sikkerhet knyttet til kaiforholdene.
Departementet er i dialog med Hurtigruten om denne saken. Dette for å avklare nærmere grunnlaget for selskapets vurderinger, hvilke tiltak som er nødvendige for sikkerhetsmessig forsvarlige anløp i Mehamn og eventuelt hvilke alternative transportløsninger som kan tilbys mens kaiforholdene utbedres.