Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:259 (2013-2014)
Innlevert: 10.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 17.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Når ser justisministeren for seg at han vil legge fram forslag om redusert standard i fengslene, hvilke tilbud vil han fjerne, hvilke fengsler eller fangegrupper vil dette gjelde og hvilke fagmiljøers anbefalinger legger justisministeren vekt på i dette arbeidet?

Begrunnelse

Fremskrittspartiets fremtredende justispolitiske talsmann Ulf Leirstein har på nettstedet Twitter den 6. januar formidlet at Fremskrittspartiet vil redusere standarden i norske fengsler. Han skriver at dette innebærer "færre tilbud i fengsel, flere må dele celle og fjerne dagpenger." Siden Ulf Leirstein er en sentral justispolitiker, er det naturlig å legge til grunn at justisministeren fra samme parti står inne for dette.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen arbeider for å rydde opp i mange av de utfordringene Stoltenberg II-regjeringen etterlot seg på kriminalomsorgens område, herunder tiltak for å bedre kapasitet og videreutvikle innholdstilbudet.
Som det er nedfelt i Sundvollen-erklæringen vil regjeringen etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.