Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:265 (2013-2014)
Innlevert: 13.01.2014
Sendt: 13.01.2014
Besvart: 20.01.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Behovet for styrket tilrettelegging for idrettsanlegg til barn og unge, førte til at Regjeringen Stoltenberg foreslo å fordele spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS etter ny tippenøkkel i 2014. Stortinget sluttet seg i høst til forslaget som ga 56 % av overskuddet til idrettsformål.
Hvordan fordelte de tildelte spillemidlene til idrettsanlegg seg mellom kommunene i 2012, hvor mange anleggssøknader ligger nå på vent, og hvordan fordeler disse seg på fylker/kommuner?