Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:273 (2013-2014)
Innlevert: 15.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 27.01.2014 av næringsminister Monica Mæland

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Når kan det forventes at statsråden kan gi klarsignal for at Innlandsutvalget kan starte sitt arbeid?

Begrunnelse

Hedmark og Oppland Arbeiderparti arbeidet fram et dokument- Innlandsoffensiven- før valget i september. Et av punktene i det dokumentet var nedsettelse av et Innlandsutvalg. Regjeringa Stoltenberg satte ned utvalget i begynnelsen av oktober 2013 og i en interpellasjonsdebatt i november bekreftet Statsråden at utvalget ville bli videreført. Det er nå gått 3 måneder siden utvalget ble oppnevnt uten at det er i gang med arbeidet. Statsråden har signalisert at det skal skiftes ut noen medlemmer, men det er vel begrenset hvor lang tid det tar å gjennomføre den type endring.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg har nå foretatt de endringene jeg ønsket å gjøre med Innlandsutvalget, og de kan derfor starte sitt arbeid.
Jeg har utvidet utvalgets mandat. Innlandsutvalget skal også se på behovet for fremtidige infrastrukturlinjer.
I tillegg har jeg byttet ut fire medlemmer av utvalget. Hans Rindal – konsernsjef Moelven industrier ASA, Thomas Nordahl – professor Høgskolen i Hedmark, Anita Hager – daglig leder Intek engineering AS og Elisabet Michelson – gründer Elmico AS er oppnevnt som nye medlemmer i utvalget, mens Torunn Aass Taralrud, Anne Cathrine Holth, Tommy Rudihagen og Maren Kyllingstad er tatt ut av utvalget.
Jeg mener at disse endringene vil gjøre Innlandsutvalget mer næringsrettet. Jeg har stor tro på at utvalget nå vil gjøre et godt arbeid. Jeg forventer gode og spennende tiltaksforslag som vil bidra til å videreutvikle næringslivet slik at verdiskapingen styrkes i alle deler av regionen.