Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:280 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 23.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I Norge kan sedelighetsforbrytere be fengselsbetjenter om å kjøpe pornoblader og pornofilmer uten at disse kan reservere seg. Choice-gruppen kuttet i fjor sitt tilbud om betal-TV-porno på sine hoteller.
Mener justisministeren at det er greit at staten, som driver av norske fengsler, ikke har restriksjoner for tilgang til pornografiske filmer for blant annet sedelighetsforbrytere, og hvilke tiltak vil justisministeren gjøre for å begrense tilgangen til porno for de innsatte og stoppe eksponeringen av porno for de ansatte?

Begrunnelse

Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice Hotels, kuttet i juni 2013 tilgangen til betal-TV-porno i sine hoteller som en del av arbeidet mot menneskehandel. Stordalen har uttalt at han mener at å fjerne tilgangen til porno er en del av bedriftens samfunnsansvar for å unngå å støtte trafficking eller menneskehandel.
I Norge kan fengselsbetjenter oppleve å bli bedt om å gå utenfor fengselet for å kjøpe pornoblader og pornofilmer. Dette gjelder selv om den innsatte er dømt for en sedelighetsforbrytelse. Innsatte i Norske fengsler er fratatt muligheten til å bevege seg og gjøre det man selv vil. Det burde bety en begrensning i forhold til å be ansatte om å kjøpe porno for seg.
At Choice-hotellene kutter betal-TV-porno fordi de mener det er en del av samfunnsansvaret de har, gjør at statlige myndigheters neglisjering og manglende holdning til problemstillingen framstår i et svært dårlig lys.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innsatte har i mange år hatt tilgang til å oppbevare kiosklitteratur og filmer av lovlig innhold, herunder pornografiske blader og filmer, på cellen i den grad det ikke er i strid med hensyn til ro, orden og sikkerhet. Dette er etter såkalt «Narvesen-standard», som innebærer at blader og filmer som selges lovlig i kiosk også kan tas med inn i fengsel.
Jeg har fått opplyst fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at det ikke aksepteres at pornografisk litteratur eller filmer ligger i felleslokaler eller åpenlyst på cellene. Fengslene har regelverk som regulerer dette av hensyn til tilsattes arbeidsmiljø og andre innsatte, og overtredelser kan føre til inndragning.
Litteratur, magasiner, filmer etc. må innsatte selv skaffe enten gjennom besøk eller gjennom fengselets innkjøpsordninger for innsatte.