Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:298 (2013-2014)
Innlevert: 23.01.2014
Sendt: 23.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Akter justisministeren å følge oppfordringen fra medieorganisasjonene om å offentliggjøre kriterier som skal ligge til grunn for den kommende evalueringen av offentlighetsloven, og hva er forventet fremdrift i arbeidet med evalueringen av offentlighetsloven?

Begrunnelse

Undertegnede viser til brev fra medieorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening til Justisministeren, datert 19.11.2013, hvor disse ber om at regjeringen offentliggjør hvilke kriterier som skal ligge til grunn for den kommende evalueringen av offentlighetsloven, og at alle berørte parter gis mulighet til å kommentere og komme med innspill i god tid før evalueringen settes ut på anbud.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg kommer til å følge oppfordringen fra medieorganisasjonene, slik at kriterier for evalueringen kommer til å bli lagt fram for dem. Framleggingen vil skje så snart evalueringsopplegget er klarert med andre berørte departementer.
Den videre framdriften i evalueringsarbeidet vil blant annet avhenge av hvilke innspill som kommer i forbindelse med at evalueringsopplegget legges fram.
Departementet tar sikte på å lyse ut en anbudskonkurranse for oppdraget med evalueringen av offentlighetsloven så snart denne framleggingsprosessen er avsluttet, og eventuelle endringer i evalueringsopplegget er innarbeidet.