Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:305 (2013-2014)
Innlevert: 27.01.2014
Sendt: 27.01.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 05.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kontrakt for leveranse av nye SAR-helikopter er nå underskrevet og leveransen vil starte om ikke alt for lenge. Parallelt med dette pågår det en debatt om hvor innfasingen av de nye maskinene skal skje. Min klare oppfatning er at dette allerede er avklart, og at det skal skje på Sola, hvor ledelsen i 330 skvadronen holder hus.
Kan statsråden bekrefte at de føringer som er gitt med hensyn til innfasingssted fortsatt gjelder, slik at dette kan rydde av veien umiddelbart?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Prop. 146 S (2010-2011) "Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013-2020" er Sola forutsatt benyttet som implementeringsbase i forbindelse med innfasingen av de nye redningshelikoptrene. Stortinget omtalte ikke forholdet til implementeringsbase særskilt gjennom sin behandling av saken i Innst. 82 S (2011-2012).
Justis- og beredskapsdepartementet forholder seg til at Sola er forutsatt brukt som implementeringsbase for de nye redningshelikoptrene.