Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:329 (2013-2014)
Innlevert: 31.01.2014
Sendt: 31.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hva er gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt fordelt på desiler, siste 5 prosent siste 1 prosent og siste 0,1 prosent, med 2014-regler, og dersom formuesskatten fjernes?

Begrunnelse

I Meld. St. 30 (2010-2011) Fordelingsmeldingen, figur 4.8, fremgår det at gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt økte for desil 1-9 både i 2000, 2005 og 2009. Med forrige borgerlige regjering sank imidlertid denne skatteprosenten for øverste desil. Da regjeringen Stoltenberg II overtok ble det foretatt grep i skattesystemet som sørget for økt gjennomsnittlig skatteprosent også for øverste desil.