Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:335 (2013-2014)
Innlevert: 03.02.2014
Sendt: 03.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): I minus 10 grader og sterk vind ble en asylsøker kastet av toget fordi hun hadde feil dato på billetten sin. Hun gikk seg bort, og ble funnet sterkt nedkjølt mange timer senere.
Hvilke retningslinjer har NSB i forhold til bortvisning av passasjerer, og hvem sitt ansvar ville det blitt om personen hadde fått skader eller i verst tenkelig tilfelle dødd?

Begrunnelse

Viser til sak i Helgeland Arbeiderblad den 27. januar 2014. "Tittel: Ble kastet av toget".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: NSB har transportvilkår som er en standardavtale mellom NSB og passasjeren. Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår iht. jernbaneforskriftens § 4-1 normalt etter at Forbrukerombudet har vært hørt
NSB opplyser at Transportvilkårene gjelder for alle som reiser med selskapet. Dersom en passasjer ikke har gyldig billett, eller passasjeren ikke har mulighet til å betale for billetten om bord, plikter ikke NSB å transportere passasjeren frem til angitt destinasjon. NSB har egne prosedyrer for hvordan konduktøren skal forholde seg i slike situasjoner. NSB opplyser videre at ombordansvarlig konduktør må vurdere hvorvidt den reisende uten gyldig billett har mulighet til å ta vare på seg selv før en eventuell bortvisning finner sted.
I dette spesielle tilfellet opplyser NSB at passasjeren hverken hadde gyldig billett eller penger/kredittkort til å betale en ny billett om bord. Passasjeren hadde heller ikke gyldig legitimasjon. Konduktøren fikk oppgitt en kontaktperson av passasjeren, som konduktøren ringte. Denne kontaktpersonen forsikret at passasjeren kunne bli hentet ved Svenningdal stasjon. Ut i fra denne opplysningen mente konduktøren at passasjerens sikkerhet var ivaretatt. NSB mener det var felles enighet om at passasjeren skulle gå av toget på Svenningdal stasjon og hevder at det ikke skal ha vært tilløp til diskusjon eller krangel på noen måte.
NSB opplyser at selskapet vil bruke denne hendelsen til videre læring for å se om tilsvarende hendelser kan løses mer smidig i fremtiden.