Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:341 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 04.02.2014
Besvart: 11.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Er det et mål for regjeringen å øke produksjon og bruk av bioplast i Norge og hva vil klima- og miljøvernministeren gjøre for å stimulere til dette?

Begrunnelse

Bruk og produksjon av fossilplast har store klimagassutslipp. Miljøorganisasjonen Zero har over flere år jobbet med løsninger for å erstatte bruk og produksjon av fossilplast med fornybarplast. Bakgrunnen for dette er at plastavfallet øker og i 2011 ble det generert 478 000 tonn plastavfall i Norge hvorav hoveddelen endte i forbrenningsanlegg. I tillegg viser forskning fra European Bioplastics at om lag 85 % av all plast teknisk sett kan erstattes av bioplast. Rapporter viser at det er mulig å erstatte de fleste viktigste typene fossilplast som er i bruk med fornybare bioplast-typer. Flere aktører har allerede tatt i bruk fornybar emballasje til sine produkter, en viktig utvikling da vi vet at 40 % av plastavfallet er emballasje. I Norge har vi lang tradisjon for å utnytte skogen til å produsere plast, og det er potensiale til ytterligere å utvide produksjonen. Spesielt når vi vet at fremstilling av fornybar plast fra etanol fra trevirke og avfall i Florida og sukkerrør i Brasil øker.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: På veien mot et lavutslippssamfunn er det essensielt å finne gode alternativer til bruk av fossile ressurser. Plast laget av biologisk materiale kan være ett slikt alternativ. Både i Norge og andre land blir det forsket på og utviklet ulike bioplastløsninger. Samtidig er det behov for mer kunnskap om de samlede klima- og miljøeffekter ved bioplast.
Plast er høyt på agendaen i EU. Ombruk, materialgjenvinning og tiltak for å redusere bruk av plast er pekt på som sentrale tiltak for å løse klima- og miljøproblemene knyttet til plast og plastavfall. Dette er vi også opptatt av i Norge. Tiltak for redusert bruk, ombruk og materialgjenvinning er derfor en viktig del av bildet når vi ønsker å redusere klima- og miljøproblemene knyttet til plast.