Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:356 (2013-2014)
Innlevert: 06.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 13.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Undertegnede viser til regjeringsplattformen til H/FrP-regjeringen som sier at den vil tillate mesterskapsturneringer i poker med klare beløpsgrenser gjennom et unntak i lov, og lurer i den forbindelse på om statsråden vil arbeide for at Norgesmesterskapet i poker kan bli arrangert i Norge i 2015?

Begrunnelse

I 2014 blir Norgesmesterskapet i poker nok en gang arrangert i utlandet, i Dublin i april, med unntak av NM "Freeroll", som blir arrangert i Oslo i februar. Arrangementet i Oslo er gratis å delta på. Årlig spiller om lag 300 000 nordmenn poker på utenlandske nettsteder, og turneringene i Dublin og Oslo tiltrekker seg begge over 1000 deltakere.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg har registrert at det er mange som spiller poker i Norge og at Norgesmesterskapet avholdes i utlandet. I henhold til gjeldende rett anses poker for å være et lotteri. Utgangspunktet i norsk lovgivning er at alle former for lotteri er forbudt, og kan kun tillates ved hjemmel i lov. Etter lotteriloven § 6 første ledd er det videre forbudt å avholde lotteri uten tillatelse.
Som en oppfølgning av regjeringsplattformen ønsker jeg at det med hjemmel i lotteriloven skal lages et regelverk som skal tillate mesterskapsturneringer for poker i Norge. Det bør imidlertid ikke legges opp til et frislipp av poker som sådan, men til et system med tillatelser til landbaserte turneringspoker som avholdes i henhold til en tilfredsstillende offentlig regulering.
Lotteritilsynet har fått i oppdrag å utarbeide et nærmere forslag til regelverk for turneringspoker, der det bl.a. fastsettes hvilke mesterskap regelverket skal gjelde for, hvilke lokaler turnerings-poker skal kunne avholdes i, innsats- og tapsgrenser, samt hvordan inntektene kan fordeles til gode formål. Lotteritilsynet vil sende et forslag til Kulturdepartementet innen 1. mars 2014. I etterkant av dette vil et forslag til bli sendt ut på høring.
Jeg kan ikke forskuttere tidsløpet for en prosess som skal tillate mesterskapsturneringer for poker i Norge, men jeg håper at vi kan ha et regelverk på plass tidsnok til at Norgesmesterskap i poker kan avholdes i Norge i 2015.