Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:374 (2013-2014)
Innlevert: 11.02.2014
Sendt: 11.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil helseministeren foreta seg for at ingen kvinner blir stående uten fastlege på grunn av reservasjoner, og hva vil han gjøre for å sørge for at kommunene håndhever dagens regelverk hvor det ikke foreligger noen mulighet for reservasjon?

Begrunnelse

En kvinne forteller, til Dagbladet, at hun trenger en fastlege på grunn av en kronisk sykdom. Hun må velge mellom en lege som ønsker å reservere seg mot henvisning til abort og en lege hun har dårlig kommunikasjon med. Ingen av dem er aktuelle for henne.
Regjeringen har varslet at det skal være en rett til å skifte fastlege og rett til å reservere seg mot reservasjonsleger på prinsipielt grunnlag. Til Dagbladet sier statsråden det ikke er adgang til å reservere seg i dag, og at kommunen må følge opp fastlegene og sikre gode løsninger lokalt. Det er likevel tydelig at mange kommuner ikke gjør dette.
I dag er reservasjon forbudt. Likevel er det leger som lar være å følge det klare regelverket som finnes. Det er helseministerens ansvar å sørge for at dette ikke fortsetter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Etter det forslaget som jeg sendte på høring 21. januar i år, skal kommuner ha mulighet til å inngå avtaler med fastleger om reservasjon dersom visse vilkår er oppfylt. Ett av vilkårene som må være oppfylt er at kommunen har forsikret seg om at det er andre fastleger i nærheten som henviser til abort og som har åpne lister. Personer som ønsker det skal ha rett til å velge eller skifte til en fastlege i nærheten som ikke reserverer seg.
Siden abortloven ble vedtatt har enkelte fastleger i praksis reservert seg mot å henvise til abort. Dette har til nå skjedd uten et regelverk med krav til hvordan pasientene skal informeres og hvordan legene skal sørge for at kvinnene får oppfylt sine rettigheter. Med det forslaget som nå er på høring, rydder vi opp i dette. Innbyggerne skal få informasjon om hvilke fastleger som reserverer seg, slik at de har mulighet til å velge en annen fastlege. Ved å foreslå en reservasjonsordning med klare rammer, sikrer vi pasientenes rettigheter og behov for informasjon bedre enn tidligere.
Det er kommunenes ansvar å sørge for at de ikke inngår avtaler som er i strid med regelverket og at fastlegene de har avtale med, holder seg til det som er gjeldende rett.
Fylkesmannen og Statens helsetilsyn er statens kontrollmyndighet, og de som har mulighet til eventuelt å gi sanksjoner og pålegg. Jeg forutsetter at legene forholder seg til regelverket og at tilsynsmyndigheten og kommunene kontrollerer at de gjør det de skal.