Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:383 (2013-2014)
Innlevert: 12.02.2014
Sendt: 12.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Heilt konkret, kva støtte fekk justisministeren frå sikkerheits- og beredskapselementet på Statsministerens Kontor, då det brann i Lærdal og Flatanger nyleg?

Begrunnelse

På Morgenytt på NRK1 07.02.14 understreka statssekretær Hans Røsjorde, på vegner av justisministeren, at Justisdepartementet får støtte frå det nye sikkerheits- og beredskapselementet på Statsministerens kontor i krisesituasjonar. Han peika sjølv på dei krisene me har hatt i seinare tid, og då er det naturleg å leggje til grunn at han sikta til mellom anna brannane i Lærdal og Flatanger. Både på Morgennytt og på politisk kvarter på NRK P2 same dag, utrykka han at denne nyvinninga var god. Røsjordet understreka og at det støtt var justisministeren som hadde makta og ansvaret, sjølv om sikkerheits- og beredskapselementet på Statsministerens kontor har fleire av dei same oppgåvene.
Justisministeren fekk høve til å svare på dette i spontanspørretimen i dag. Han nytta ikkje det høve. Oifor får han ein ny moglegheit til å forklare kva den "solide støtta" hans departement meiner at elementet på Statsministerens kontor er for Justisdepartementet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil henvise til det svaret jeg ga representanten under stortingets spørretime 12. februar 2014.

"Vi styrer vår virksomhet på samme måte som den forrige regjeringen styrte sin virksomhet, etter resolusjon av 15. juni 2012, så strukturene er således ganske klare. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er fast lederdepartement i alle nasjonale hendelser, med mindre annet særskilt blir bestemt. Det er ingenting som har rokket ved det, verken det sitatet som representanten Tajik nå bruker, eller andre typer situasjoner. Statsministerens kontor blir løpende informert fra Justis- og beredskapsdepartementets side om denne typen hendelser."

Videre påpekte jeg følgende:

"Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er lederdepartement ved store hendelser og nasjonale kriser, som de brannene representanten henviste til. Således får Statsministerens kontor jevnlige rapporter underveis i en slik prosess, og vil også få informasjon fra vår krisestøtteenhet og vårt situasjonssenter om hvordan situasjonen utvikler seg fortløpende.
Det betyr at statsministeren holdes orientert om virksomheten til Justis- og beredskapsdepartementet i denne typen konkrete hendelser som representanten spør om, og har således ingen rolle i den konkrete krisehåndteringen."