Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:389 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 13.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av finansminister Siv Jensen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Før valget var Høyre og Frp enige med SV i å etablere talegjenkjenning på norsk. FrP leder Siv Jensen sa til Teknisk Ukeblad: «Kan vi spare penger ved å gjøre en relativt beskjeden investering, er det klart vi bør gjøre det. «Teknologien kan sikre at flere med synsproblemer og muskel- og skjelettlidelser kan være i arbeid og fungere i dagliglivet.
Har finansminister Jensen sikret finansiering og rask framdrift som lovet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg vil innledningsvis vise til at hjelpemiddelområdet inngår i arbeids- og sosialministerens ansvarsområde. Jeg er imidlertid kjent med at det pågår et arbeid på tvers av flere departementer for å utrede mulighetene for å utvikle et talegjenkjenningsprogram på norsk. Det er ikke bevilget midler til utvikling av et slikt program i Statsbudsjettet for 2014. Ev. bevilgning til formålet i senere år vil være et budsjettspørsmål, og jeg kan derfor ikke si noe mer konkret om saken på nåværende tidspunkt.