Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:397 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 14.02.2014
Besvart: 19.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden redegjøre for om han mener Stortinget skal involveres i dette arbeidet og eventuelt på hvilken måte?

Begrunnelse

I regjeringens politiske plattform står det:

«Regjeringen vil innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Sundvolden-erklæringen står det at:

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87, og myndigheten til å godkjenne forsøk etter denne er delegert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er naturlig at prøveordninger om overføring av oppgaver til kommunene vurderes etter forsøksloven. Stortinget orienteres om status for forsøk i Kommuneproposisjonen.