Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:398 (2013-2014)
Innlevert: 13.02.2014
Sendt: 14.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden klargjøre om det er regjeringens politikk at det kun er kommuner som er tidlig ute med kommunesammenslåing, som vil få gulrøtter fra staten?

Begrunnelse

Ifølge avisa Nye Troms 11. februar uttalerer stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (FrP):

"Regjeringa har tenkt en kongstanke med at de som kommer først og sier at det har mulighet til å slå sammen sin region, vil få gulrøtter for å være tidlig ute."

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har sagt at vi vil presentere kommunereformen i en meldingsdel i Kommuneproposisjonen for 2015, som legges fram 14. mai. Der vil vi begrunne behovet for en kommunereform, presentere målene for reformen og legge fram en plan for hvordan kommunereformen kan gjennomføres. I denne meldingsdelen vil vi også presentere økonomiske virkemidler knyttet til reformprosessen.