Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:419 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 18.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Oslo FrP har fremmet forslag om en egen integreringsetat som skal kontrollere at alle barn med minoritetsbakgrunn lærer seg norsk og stille krav som for eksempel "si nei til barne-tv-programmer fra hjemlandet", og "etaten skal ha full kontroll over offentlige ytelser, og bruke trussel om pengestopp som virkemiddel for å få familiene til å lystre etatens krav".
Er statsråd Widvey enig i forslaget om en etat som skal kontrollere hvilke barne-tv-programmer familier ser på, og vil hun jobbe videre med dette?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Karin Andersen refererer til et privat forslag fra Carl I. Hagen (FrP) om etablering av en integreringsetat i Oslo kommune.
Jeg er enig i at alle norske barn bør se norsk barne-TV. Det er foreldrenes ansvar å lære barna sine norsk. Dessuten lages det mye bra barne-tv Norge. Det er imidlertid ikke regjeringens politikk å tvinge eller kontrollere om foreldre lar barna se på norsk barne-TV, men jeg har tro på informasjon og veiledning om språkopplæring.