Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:437 (2013-2014)
Innlevert: 21.02.2014
Sendt: 24.02.2014
Besvart: 03.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Kan statsråden gi et oppdatert anslag over hvor mange personer som underviser i grunnskolen uten godkjent undervisningskompetanse, den fylkesvise fordelingen av disse, samt – hvis mulig – hvor mange timer som planlegges gjennomført med ikke-kvalifisert arbeidskraft i grunnskolen inneværende skoleår?

Begrunnelse

Undertegnede viser til tidligere svar fra statsråden 12. februar d.å., jf. Dokument nr. 15:344 (2013-2014). I svaret fremkommer det at: «Antall personer og hva slags kompetanse disse har registreres ikke i GSI». Av denne grunn gir statsråden ikke noe anslag over hvor mange personer som underviser i grunnskolen uten godkjent undervisningskompetanse.
I svar fra den tidligere statsråden i departementet på liknende spørsmål har Stortinget likevel fått opplyst slik informasjon, jf. bl.a. Dokument nr. 15:826 (2011-2012), basert på statistikk fra SSB. Tilsvarende har det også – med bakgrunn av statistikk fra SSB - blitt gitt en kvalifisert vurdering av hvilken formell kompetanse personer som underviser i skolen uten godkjent undervisningskompetanse vanligvis innehar. Undertegnede vil sette pris på om også dette inkluderes i statsrådens svar.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: