Skriftlig spørsmål fra Kristian Norheim (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:445 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 25.02.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Kristian Norheim (FrP)

Spørsmål

Kristian Norheim (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Børge Brende (H)

Svar

Svaret er ennå ikke tilgjengelig